Casal K 190 -81

Moppen riggad på lyften inför rivning/genomgång, Bilden är tagen av mig "Blommen" i mitt garage 1/4 -21.