Sme`svängen 29/5 -03

En Crescent 1159 av ca -70 års modell. Bilden är tagen av Blommen på moppe rundan Sme`svängen -03.