Crescent 2000

Här har vi Klas coolt custade Crescent 2000. Bilden är tagen av Klas själv våren -07.