Grill o garage kväll 29/6-02

Va äre som surrar som bålgetingar.