Velux 30

Detta är Johans nyinförskaffade Puch Velux 30 från 1967. Bilden är tagen av Johan vårvintern -24.