Rusch

Thomas fina o ovanliga Rusch. Bilden är tagen av Thomas sommaren -19.

Flera bilder: