Legnano -60

Roger är nu klar med renoveringen. Bilden är tagen av Roger i slutet på september -17.