Monarped M 348f

Detta är Carstens lätt custade Monark Monarped, troligen en M 348f från 1958. Bilden är tagen av Carsten -15.