KS 50

Anders fina renoverade Zundapp KS 50 -70:a, med några detaljer från något nyare årsmodeller. Bilden är tagen av Anders i maj -14.