Puch Packi

Detta är Lasses fina Puch Packi. Bilden är tagen av Lasse sommaren 2013.