Cyclemotor Corp Rochester N.Y

Detta är Mattias väldigt ovanliga motor från  Cyclemotor Corporation, Rochester N.Y.  Motorn tillverkades mellan åren 1919-1924 i USA. Bilderna är tagna av Mattias själv vårvintern -11.

Flera bilder: