MCB 1254

Här har vi Svens fina MCB 1254:a från ca -76. Bilden är tagen av Sven själv våren -09.