Combinette Sport

Här har vi Hans-Olofs fina ny renoverade Combinette Sport från 1967. Bilderna är tagna av ägaren själv i juni -08.

En bild till: