Casal K 190 Sport

Detta är Freddans nyinförskaffade Casal K-190 Sport -80. Freddan håller nu på att montera en lämpligare förgasare (som passar bättre till trimcyllen) samt gör lite andra små justeringar. Fotot är taget av föregående ägaren i maj -08.

Flera bilder: