Vårmönstring i Örebro 3/5 -08

       

Här har vi några foton från Vårmönstringen i Örebro, Det är Jan Holgersson som har fotograferat och han deltog i arret med sin Casal k190 Sport. Det samlades ca 120 ekipage för att deltaga i årets version som var totalt ca 3,5 mil lång. Deltagarna delades upp på två grupper men samlades och åt en lunchmacka efter första slingan, innan det var dags att köra andra slingan. Ena slingan gick genom och runt Örebro centrum förbi Örebro Universitet och var ca 1,5 mil lång. Andra slingan var en landsbygdsrunda på drygt 2 mil, som gick på mindre vägar i östra kanten på Närke-slätten.

Det var MCHK Närke som arrangerade rundan.

Klicka här för att se några bilder