MCB 1293

Detta är min "Blommen" MCB 1293:a. Moppen har varit i min ägo sedan 1/12 -02 men inget händer med den, (dags dato 150531)... Inte den enda moppen med detta öde :-) Bilden är tagen av mig 17/7 -04.