Crescent 2000

Här har vi Johan Ericssons "Pygge" En härligt customiserad Crescent 2000 från -57. Bilden är tagen av mig "Blommen" på Bosse Blues Strutsväng 2/10 -04.