Crescent 2000

Här har vi 3 st härligt customiserade Crescent 2000 från ca slutet på 50 talet. Den gröne i förgrunden är Alecs pärla. Bilden är tagen av mig "Blommen" på Bosse Blues Strutsväng 2/10 -04.