CasDapp

En Casal K190 med Zundapp/Famel motor och annan framgaffel, kan också bli ett trevligt fordon. Bilden är tagen av mig "Blommen" på Schweinfurt Sinners Svängen 4/10 -03.