Crescent

Här har vi en av Leos alla custade Crescent moppar. Bilden är tagen av Leo.