Casal K 190 Sport

Magnus Casal K190 Sport -80. Bilden är tagen av mig "Blommen" vid Nordians Hög i Åshusby 29/4 -12.