Husqvarna Roulette

Här har vi en fin Husqvarna Roulette Custom. Smakfullt lackad och med inopererad 4-taktare. Bilden är tagen av mig "Blommen" På Bosse Blues Strutsväng i Sigtuna trakten hösten -09.